Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser og persondata

Du bedes venligst læse hele dokumentet. 

Alle aftaler er bindende. Specialaftaler om klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. 

Onlinekurser har forskellige udløbsdatoer, som oplyses ved køb af kurset. 

Booking og afbud

Reservation af 1:1 sessioner foregår via mit bookingsystem. Aflysning skal ske 24 timer før planlagt reservation og kan ske via et direkte link på bookingbekræftelsen.

Betalingsfrist  

1:1 rådgivning og kurser i sangundervisning betales 8 dage forud for første undervisningsgang.

Betaling i rater kan aftales (undtagen købt i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme). 

Ved for sen betaling påregnes  100  kr  i gebyr . 

Betaling for  workshops og  kurser skal finde sted senest 14 dage før kursusdagen. 

Priser tilpasses den individuelle opgave

Alle forløb er skræddersyede og tilpasses dette behov. Et forløb kan derfor være kort eller langt og altid bygges op, så du får præcis det, du ønsker. Send en besked til mig via mail@ullamunch.dk og jeg vender tilbage til dig. Jeg har flere forskellige kursustilbud på min hjemmeside, med fordelagtige tilbudspriser og klippekortløsninger.

Du kan til enhver tid se i mit bookingsystem, hvornår der er ledige tider. Du kan også få oplyst min ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie,  så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt ikke er at træffe, når du kontakter mig.  

Sådan behandles dine personoplysninger 

Ulla Munch – Performance er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som jeg modtager af dig.

Alle oplysninger behandles fortroligt og videregives aldrig til tredjepart. 

Cookies

ullamunch.dk anvender cookies til at indsamle anonyme oplysninger om brugen af ​​hjemmesiden. Cookies gemmes på din enhed, og giver nyttige oplysninger, der hjælper mig med at blive logget på brugen af ​​siden. Samtidig hjælper de dig med at få en bedre oplevelse.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode (eksempelvis virus), og sletter sig selv efter et vist antal måneder (det varierer efter type), men de fornys under hvert besøg.

Hvis du logger ind, opsættes en række cookies, der gemmer din logininformation. De er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver en valgmulighed og kommentar. 

Betalingsmåde 

Du kan betale ved bankoverførsel og onlinekurser betales via Stripe. 

Aflysning af 1.1 bookinger

Aflysning af bookede tider skal ske 24 timer før planlagt fremmøde, ellers betales for den bookede aftale.

Aflysning af kurser 

Bestilte workshops og k urser, der aflyses  af køber mindre  end 28 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50% af beløbet.  
Bestilte workshops og k urser, der aflyses mindre end 14 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100% af beløbet.

Specielt om onlinekurser 

Du har 14 dages fortrydelsesret efter købet. Men denne fortrydelsesret bortfalder, så snart køber har klikket på det link, der giver adgang til produktet. 

Sikker e-handel 

Du betaler sikkert med Stripe på ullamunch.dk. Du får en faktura straks efter købet på den mail, du opgiver, når du køber. 
Køber du digitale produkter, får du også straks efter købet en mail med din adgangskode til produktet. 

Ønsker du en manuel faktura i stedet for at betale gennem min webshop, tager jeg et administrationsgebyr på 200 kr. 

Betaling af koncerthonorarer og foredrag 

Honoraret skal betales af arrangøren første hverdag efter koncertdatoen. 

Ændring af aftalt tid 

Du har mulighed for at ændre aftalte rådgivningstider og sangundervisningstider 1 gang, helt frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted. 

For klippekort gælder 

Ønsker du en aftale om klippekort til individuel rådgivning betales det før du påbegynder rådgivning eller sangundervisning. Det udstedes personligt og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. 

Ved køb af klippekort får du rabat, som du ikke opnår ved køb af enkelttimer.

Klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdagen. Ubrugte klip refunderes ikke.  

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er derudover dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. 

Rådgivningsforløb

Du har mulighed for at ændre en aftalt tid én gang, forudsat at du gør det senest 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted. 

Du kan få rådgivning hverdagstimer mandag til fredag 9-17. Rådgivning udenfor hverdagstimer takseres med dobbelt takst. 

Hvis du aflyser mindre end 24 hverdagstimer før, bortfalder aftalen, og du har ikke mulighed for at få dine penge tilbage. 

Særlige regler for klippekortet 

Hvis du reserverer tid til rådgivning og aflyser igen under 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted, faktureres med klip, der svarer til aftalen. 

Sådan behandler Ulla Munch – Performance dine personoplysninger 

Ulla Munch – Performance er dataansvarlig for behandlinegn af personoplysninger, som jeg modtager af dig. 

1. Jeg er som ejer af Ulla Munch – Performance dataansvarlig for behandlinegn af personoplysninger, som jeg modtager af dig.

Kontaktoplysninger:

Ulla Munch – Performance

Granparken 63

2800 Lyngby

Tlf: 27571259

mail@ullamunch.dk

2: Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Jeg registrerer oplysninger om dig, for at kunne rådgive i forhold til stemme- og performancetræning. Jeg indhenter altid dit samtykke og du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som er samlet. 

3. Kategorier af personoplysninger: Jeg behandler almindelige kategorier af personoplysninger, såsom navn, mailadresse, telefonnr, tidspunkt for undervisning, gennemført undervisning og kommende aftaler. Jeg indhenter dit samtykke, hvis der er yderligere behov for andre personoplysninger.

4. Modtager af personoplysningerne er ene og alene underviser/rådgiver Ulla Munch. Alle informationer behandles fortroligt  og jeg overfører ikke oplysninger til tredje part på nogen måde.

5. Jeg anvender kun databehandlere in EU eller parter, som kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, idet de efterlever EU’s persondatalov, (GDPR). 

6. Opbevaring af personoplysninger: Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe et undervisningsforløb er igangværende. Ophører et forløb, så sletter jeg dine persondata, med mindre du giver samtykke til, at jeg må opbevare dem, fordi du ønsker at vende tilbage til et nyt undervisningsforløb.  Ifølge lovgivningen skal fx fakturaer opbevares i 5 år. 

7. Retten til at trække samtykke tilbage: Hvis grundlaget for min behandling af af dine personoplysninger hviler på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykke tilbage. Det kan du gøre, ved at kontakte mig via mine kontaktoplysninger.

8. Dine rettigheder ifølge databeskyttelsesordningen:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som er handler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige om dig selv rettet
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfølde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9. Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på: Datatilsynet, Borgergade 28,5, DK-1300 København K. Tlf: +45 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

Ophavsret

Når du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre. 

Øvrigt 

Garanti:  Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Men jeggiver dig de  allerbeste forudsætninger for, at du kan arbejde visionært and focuseret på dit mål, så du opnår det du gerne vil.

Kørsel: Pris for  kørsel  efter  gældende  km takst,  der kommer oveni tidsaksten og afregnes separat.  

Du er meget velkommen til at ringe til mig på tlf.  27571259,  hvis der er tvivlsspørgsmål. 

  Vil du høre mere?

  Udfyld formularen nedenfor, så kontakter jeg dig hurtigst muligt. Du kan også ringe på tlf.nr.: 27571259. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

  10 + 3 =